Hợp đồng thiết kế nội thất

CÔNG TY TNHH CENTA

Trụ sở: Số 10 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 66 803 111 | Hotline: 094 468 3000 | Mail: thanh.centa@gmail.com

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

Số:121/TKNT

VỀ VIỆC THIẾT KẾ NỘI THẤT

CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ PHỐ
ĐỊA CHỈ QUẢNG XƯƠNG, THANH HÓA
CHỦ ĐẦU TƯ GIA ĐÌNH ANH CHỊ VĂN HẠNH
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ CÔNG TY TNHH CENTA

CÔNG TY TNHH CENTA
————————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*******

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT
Số: 121/TKNT

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG.;
– Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
– Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.

II. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG.
Bên Giao thầu : (Bên A) Gia đình Anh Văn, Chị Hạnh
Người đại diện: Anh Nguyễn Đức Văn
Địa chỉ : Quảng Xương, Thanh Hóa
Điện thoại : 0912 xxx xxxx
Số CMND : Cấp ngày:
Email : vanndxxxx@yahoo.com

Bên nhận thầu: (Bên B) Công ty TNHH CENTA
Người đại diện : Nguyễn Đức Thành Chức vụ : Giám Đốc
Văn phòng giao dịch: Số 10 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04 66 803 111 | 094 468 3000
Email: Thanh.centa@gmail.com; Website : www.santino.vn
Số tài khoản : 0021000xxxxxx ( Tài khoản chuyển tiền tên cá nhân Nguyễn Đức Thành)
Tại NH: VIETCOMBANK CN Thành Công
Mã số thuế : 0106806103

III. HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

ĐIỀU 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC – GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI
1.1 Phạm vi công việc:
1. Thiết kế nội thất nhà phố
Địa điểm Thiết Kế tại: Quảng Xương, Thanh Hóa
1.2 Giai đoạn thời gian triển khai:
1. Giai đoạn I: Phương án 3D
Thời gian: 20 ngày – Kể từ ngày hai bên kết thúc phương án bố trí mặt bằng nội thất
2. Giai đoạn II: Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công:
Thời gian: 30 ngày – Tính từ thời điểm hai bên kết thúc phương án 3D nội thất

– Thời gian triển khai trên không bao gồm thời gian trao đổi công việc giữa hai Bên.
– Thời gian triển khai trên không bao gồm thời gian chỉnh sửa của từng giai đoạn.
– Thời gian triển khai trên không bao gồm ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ.

1.3 Nội dung hồ sơ:
1. Giai đoạn I: Các mặt bằng bố trí nội thất. (phương án sơ bộ)
• Bản vẽ mặt bằng bố trí công năng nội thất
• Hình ảnh “ phong cách thiết kế nội thất ” minh họa cho từng không gian chức năng.
2. Giai đoạn II: Ảnh 3D phối cảnh nội thất (phương án 3D)
3. Giai đoạn III: Triển khai chi tiết kỹ thuật đầy đủ. (hồ sơ kỹ thuật thi công)

Bao gồm:
• Mặt bằng hiện trạng / cải tạo
• Mặt bằng trần tường sàn
• Mặt bằng điện nước
• Mặt đứng triển khai các diện tường
• Mặt bằng bố trí nội thất.
• Hồ sơ chi tiết kỹ thuật khác
1.4 In hồ sơ thiết kế và bàn giao:
1. Hồ sơ kỹ thuật thi công: Phần thiết kế 3D in màu. In đen trắng A3 đóng thành 02 quyển kỹ thuật thi công.
2. Sao lưu: Bên B sẽ sao lưu toàn bộ hồ sơ thiết kế công trình dưới định dạng file hình ảnh (.jpg .png .pdf)

ĐIỀU 2: ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ

Khối lượng công việc tạm tính theo bảng sau:
TT HẠNG MỤC MÔ TẢ KHỐI LƯỢNG (m2) ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
1 Thiết kế nội thất nhà phố – Nhà phố
– Khối lượng tạm tính:
Diện tích thiết kế: 650 m2

Hồ sơ bao gồm:
– Thiết kế mặt bằng công năng
– Thiết kế chi tiết trang trí, chi tiết đồ nội thất
– Thiết kế 3D các không gian nội thất 650 x 300.000 = 195.000.000 VNĐ

TỔNG HỢP:
– Giá trị hợp đồng: 195.000.000 Đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn)
Ghi chú:
– Đơn giá thiết kế trên không có thuế VAT 10%.
– Giá trị hợp đồng có thể thay đổi dựa trên quyết toán khối lượng thực tế.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thời hạn thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản được chia làm 2 đợt:
– Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng và bên A tạm ứng cho bên B 50% giá trị hợp đồng tương với số tiền: 97.500.000 đồng (Chín mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
– Đợt 2: Sau khi Bên B hoàn thiện phần 3D, Bên A thanh toán tiếp cho Bên B đến 80 % giá trị hợp đồng (khấu trừ phần tạm ứng đợt 1)
– Đợt 2: Bên A thanh toán hết nốt giá trị còn lại hợp đồng cho bên B trong vòng 7 ngày kể từ ngày Bên A bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế mà hai Bên đã thống nhất với nhau
– Chú ý: Nếu Bên A giao cho Bên B hạng mục thi công trọn gói, Bên B sẽ giảm phí thiết kế 30% giá trị hợp đồng

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
– Bên A cho phép bên B tiếp cận không giới hạn khu vực cần nghiên cứu thiết kế và bên A cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu, phục vụ cho công việc của bên B.
– Bên A cam kết thanh toán đúng theo thời hạn đã định của hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.
– Đảm bảo đúng tiến độ thiết kế đã định.
– Bên B có trách nhiệm cung cấp cho bên A toàn bộ tài liệu cần thiết để thực hiện các tiến độ của dự án (sau khi hai bên thỏa thuận và thống nhất ). Tuy nhiên bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đã cung cấp cho bên A.

ĐIỀU 6: ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
– Mọi thông tin trao đổi giữa hai bên về công việc thiết kế nội thất sẽ thông qua email và điện thoại.
– Với mỗi giai đoạn, bên B sẽ bắt đầu thiết kế sau khi khách hàng hoàn tất việc thanh toán của giai đoạn trước. Thời gian khách hàng xem xét phương án sẽ không tính vào tiến độ hợp đồng.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
– Những thay đổi bổ sung của mỗi bên phải được thể hiện bằng văn bản và phải được hai bên thống nhất bằng các phụ lục của hợp đồng và các phụ lục này sẽ trở thành một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng.
– Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.
– Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày ký, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Tu van thiet ke noi that xay dung kien truc co dien santino
  • Công ty TNHH Centa
  • ĐC: số 451 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Hotline + Zalo 0944683000  |   024 6680 3111
  • Tư vấn Facebook: Mr Thành Fanpage: Công ty nội thất Centa
  • thanh.centa@gmail.com

Trả lời